{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

{{ 'select-course-heading-string-h1' | message }}

{{ 'select-course-placeholder-string-2' | message }} {{ courseGrade.label }}

Mathleaks 1a

Kursen innehåller bland annat, hantering av algebraiska uttryck, funktionsbegreppet, metoder för att lösa linjära ekvationer, exponentialfunktioner och dess egenskaper, sannolikhet och statistik, samt problemlösning med särskild utgångspunkt i yrkesliv, privatekonomi och samhällsliv.

{{ 'course-info-st-01' | message }}
{{ 'course-info-st-02' | message }}

Mathleaks 1a

{{ courseTrack.statistics.percent }}% {{ 'course-info-st-03' | message }}

Mathleaks 1b

Utöver de kunskaper som ingår i kurs 1a inkluderar kurs 1b även begreppet intervall, olikheter och även metoder för att beräkna sträckor och vinklar i koordinatsystem och i rätvinkliga trianglar.

{{ 'course-info-st-01' | message }}
{{ 'course-info-st-02' | message }}

Mathleaks 1b

{{ courseTrack.statistics.percent }}% {{ 'course-info-st-03' | message }}

Mathleaks 1c

Utöver de kunskaper som ingår i kurs 1a och 1b inkluderar kurs 1c även trigonometri, vektorer samt problemlösning som omfattar begrepp och metoder i kursen med särskild utgångspunkt i karaktärsämnen, privatekonomi och samhällsliv.

{{ 'course-info-st-01' | message }}
{{ 'course-info-st-02' | message }}

Mathleaks 1c

{{ courseTrack.statistics.percent }}% {{ 'course-info-st-03' | message }}

Mathleaks 2a

Kursen innehåller bland annat, begreppet linjärt ekvationssystem och metoder för att lösa linjära ekvationssystem, begreppet potensekvation och metoder för att lösa potensekvationer, olika lägesmått och spridningsmått inklusive percentiler, standardavvikelse och normalfördelning.

{{ 'course-info-st-01' | message }}
{{ 'course-info-st-02' | message }}

Mathleaks 2a

{{ courseTrack.statistics.percent }}% {{ 'course-info-st-03' | message }}

Mathleaks 2b

Utöver de kunskaper som ingår i kurs 2a inkluderar kurs 2b även begreppen implikation, ekvivalens, definition, sats och bevin, tillämpning och formulering av matematiska modeller i realistiska situationer, samt matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.

{{ 'course-info-st-01' | message }}
{{ 'course-info-st-02' | message }}

Mathleaks 2b

{{ courseTrack.statistics.percent }}% {{ 'course-info-st-03' | message }}

Mathleaks 2c

Utöver de kunskaper som ingår i kurs 2a och kurs 2b inkluderar kurs 2c även exempel på hur programmering kan användas som verktyg vid problemlösning, databearbetning eller tillämpning av numeriska metoder.

{{ 'course-info-st-01' | message }}
{{ 'course-info-st-02' | message }}

Mathleaks 2c

{{ courseTrack.statistics.percent }}% {{ 'course-info-st-03' | message }}

Mathleaks 3b

Kursen omfattar bland annat rationella uttryck och gränsvärde, motivering och hantering av deriveringsregler för potens- och exponentialfunktioner samt summor av dessa, talet e och naturlig logaritm, andraderivata och metoder för att lösa extremvärdesproblem, primitiva funktioner och bestämd integral, grafiska och digitala metoder för att bestämma integraler, samt linjär optimering

{{ 'course-info-st-01' | message }}
{{ 'course-info-st-02' | message }}

Mathleaks 3b

{{ courseTrack.statistics.percent }}% {{ 'course-info-st-03' | message }}

Mathleaks 3c

Utöver de gemensamma kunskapsmålen mellan kurs 3b och kurs 3c inkluderar 3c även begreppet enhetscirkeln, definition av trigonometriska begrepp utifrån enhetscirkeln samt bevis och användning av cosinus-, sinus- och areasatsen.

{{ 'course-info-st-01' | message }}
{{ 'course-info-st-02' | message }}

Mathleaks 3c

{{ courseTrack.statistics.percent }}% {{ 'course-info-st-03' | message }}

Mathleaks 4

Kursen omfattar bland annat begreppen imaginära enheten, komplexa tal och komplexa talplanet, representation av komplexa tal i rektangulär och polär form, Metoder för att bestämma även komplexa lösningar till andragradsekvationer, hantering av trigonometriska uttryck, ekvationer och funktioner samt motivering och hantering av deriveringsregler och integraler för sinus-, cosinus- och tangensfunktioner.

{{ 'course-info-st-01' | message }}
{{ 'course-info-st-02' | message }}

Mathleaks 4

{{ courseTrack.statistics.percent }}% {{ 'course-info-st-03' | message }}

{{ courseTrack.displayTitleBrand }}  {{ vertical.title }}

{{ track.displayTitleOriginal }} {{ 'ml-course-overview-filter-01' | message }} {{ chapter.number }}. {{ chapter.displayTitle }}

{{ 'ml-course-overview-info-worksheets-01' | message}}

{{ 'ml-course-overview-chapter' | message }} {{ chapter.number }} | {{ chapter.subchapters.length }} {{ "ml-course-overview-lessons" | message}}

{{ chapter.number }}. {{ chapter.displayTitle }}

expand_more
close
Community (beta)