Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Derivatans graf

Värdet på en funktions derivata i en punkt beskriver hur funktionens graf beter sig där, dvs. om den växer, avtar eller har en stationär punkt, och hur snabbt den förändras. Förutom att studera derivatans värde i enskilda punkter kan man också se derivatan som en funktion. Deriverar man t.ex. tredjegradsfunktionen f(x)=x36x2+9x1.5 f(x)=x^3-6x^2+9x-1.5 får man andragradsfunktionen f(x)f'(x) som beskriver derivatan till f(x).f(x). f(x)=3x212x+9 f'(x)=3x^2-12x+9 Det finns användbara samband mellan grafen till en funktion och grafen till dess derivata, och för att undersöka dessa kan man börja med att rita ut grafen till f(x).f(x). Från den kan man se hur lutningen varierar med x.x.

Man kan se att grafen har en maximipunkt där x=1x=1 och en minimipunkt vid x=3.x=3. I båda dessa extrempunkter är lutningen 0.0. Utöver detta kan man också se att grafen är avtagande mellan extrempunkterna och växande till vänster och höger om detta område, vilket markeras med rött respektive grönt i figuren. Detta kan man sedan jämföra med grafen till derivatan.

Man ser då att f(x)f'(x) är 00x=1x=1 och x=3,x=3, alltså på samma ställe som maximi- och minimipunkterna för f(x).f(x). Detta överensstämmer med att derivatan är 00 i stationära punkter. Man ser även att f(x)f'(x) ligger under xx-axeln mellan extrempunkterna och alltså är negativ där. Resten av grafen ligger ovanför xx-axeln och är då positiv.

Det går alltså att använda utseendet på grafen till f(x)f'(x) för att bestämma det generella utseendet på grafen till f(x)f(x) och vice versa.

Graf till f(x)f(x) Graf till f(x)f'(x)
Växande ( \nearrow ) Ovanför xx-axeln (+)
Avtagande ( \searrow ) Nedanför xx-axeln (–)
Stationär (\longrightarrow) Skär xx-axeln (00)
I figuren nedan visas en andragradsfunktion och dess derivata, och genom att ändra på funktionen kan man se hur det påverkar derivatan. Funktion \text{Funktion}

Derivata \text{Derivata}

Regel

Derivatans gradtal

För en polynomfunktion f(x)f(x) gäller att derivatans gradtal är 11 lägre än funktionens gradtal.

Regel

grad(f(x))=grad (f(x))1\text{grad}\left( f'(x) \right)=\text{grad }\left( f(x) \right)-1

Polynomfunktioner deriveras termvis med hjälp av deriveringsregeln för potensfunktioner: D(axn)=anxn1. D(ax^n)=a \cdot nx^{n-1}. Alla variabeltermers exponenter kommer då att minska med 1.1. Eftersom alla exponenter minskar lika mycket kommer den exponent som var högst före deriveringen även att vara högst efter. Den högsta exponenten bestämmer även gradtalet, och eftersom den minskat med 11 blir derivatans gradtal 11 lägre än funktionens. Man kan t.ex. se att det gäller för följande funktion: f(x)=3x47x    f(x)=12x37. f(x)=3x^4-7x\ \ \Rightarrow\ \ f'(x)=12x^3-7. Funktionen har grad 44 medan derivatan har grad 3,3, dvs. 11 grad lägre. Denna regel gäller för alla polynomfunktioner utom de av grad 0,0, dvs. konstanter, eftersom deras derivata är 0.0.

fullscreen
Uppgift

I figuren visas grafen till derivatan g(x).g'(x).

Svara på följande frågor om funktionen g(x)g(x) med hjälp av grafen.

  • För vilket xx-värde har grafen till g(x)g(x) en stationär punkt?
  • På vilket intervall är grafen till g(x)g(x) växande respektive avtagande?
  • Vad har den stationära punkten för karaktär?
  • Vilket gradtal har g(x)?g(x)?
Visa Lösning
Lösning

Funktionens stationära punkt

Generellt gäller att en funktion har stationära punkter, dvs. extrempunkter eller terrasspunkter, för de xx-värden där dess derivata är 0.0. Grafen till g(x)g'(x) skär xx-axeln i x=-3,x=\text{-}3, vilket innebär att derivatan är 00 där. Funktionen g(x)g(x) har alltså en stationär punkt för x=-3.x=\text{-}3.

Var är funktionen växande och avtagande?

Vi vet att en funktion är avtagande där dess derivata är negativ och växande där derivatan är positiv. Derivatan g(x)g'(x) är positiv när dess graf ligger ovanför xx-axeln, dvs. för alla xx mindre än -3.\text{-}3.

När man anger intervall där en funktion är växande och avtagande brukar man dessutom ta med de xx där derivatan är 0,0, vilket för g(x)g'(x) är i x=-3.x=\text{-}3. Funktionen g(x)g(x) är därför växande på intervallet x-3.x\leq\text{-}3. På samma sätt kan vi se att funktionen är avtagande på intervallet x-3.x\geq\text{-}3.

Vi sammanfattar informationen i en tabell.

xx x-3x\leq\text{-}3 x=-3x=\text{-}3 x-3x\geq\text{-}3
Graf till g(x)g'(x) ovanför xx-axeln (+) skär xx-axeln (0) nedanför xx-axeln (–)
Graf till g(x)g(x) växande \nearrow avtagande \searrow

Stationära punktens karaktär

För att ta reda på vilken typ av stationär punkt som finns i x=-3,x=\text{-}3, dvs. dess karaktär, måste vi undersöka hur grafen till g(x)g(x) ser ut till höger och vänster om punkten. Vi vet sedan tidigare att funktionen är växande fram till x=-3x=\text{-}3 och avtar sedan, så g(x)g(x) måste ha ett maximum i x=-3.x=\text{-}3. Vi uppdaterar tabellen.

xx x-3x\leq\text{-}3 x=-3x=\text{-}3 x-3x\geq\text{-}3
Graf till g(x)g'(x) ovanför xx-axeln (+) skär xx-axeln (0) nedanför xx-axeln (–)
Graf till g(x)g(x) växande \nearrow maximum \frown avtagande \searrow

Funktionens gradtal

Grafen till derivatan g(x)g'(x) är en rät linje, alltså en polynomfunktion av grad 1.1. För polynomfunktioner vet vi att derivatans gradtal alltid är 1 lägre än funktionens gradtal, vilket innebär att g(x)g(x) måste ha grad 2.2. Funktionen g(x)g(x) är alltså en andragradsfunktion med ett maximum. Till sist visar vi hur funktionen skulle kunna se ut.

Notera att detta dock bara är ett exempel. Maximipunkten skulle kunna vara placerad var som helst i yy-led, så länge den har xx-värdet -3.\text{-}3.

{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward