{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
Trigonometri

Cosinussatsen

{{ 'ml-article-collection-answers-hints-solutions' | message }}
tune
{{ topic.label }}
{{tool}}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Kanaler

Direktmeddelanden


Cosinussatsen anger ett samband mellan en godtycklig triangels sidor och en av triangelns vinklar.

Längderna a, b och c är triangelns sidor och A är den motstående vinkeln till sidan a.

Beroende på vad man vet om en triangel kan cosinussatsen användas för att bestämma en sida eller en vinkel. Känner man till två sidor och dess mellanliggande vinkel kan man beräkna triangelns tredje sida. Känner man till triangelns samtliga sidor kan man beräkna en eller flera av triangelns återstående vinklar.

Bevis

Bevis för cosinussatsen

För att bevisa cosinussatsen utgår man från en generell triangel ABC. I triangeln ritar man ut en höjd, h, vilket bildar två rätvinkliga trianglar. Man kan kalla deras baser x och y.

Dessa sidor, x och y, kan man skriva om med hjälp av definitionen för cosinus.
Man kan sedan ersätta x och y med dessa uttryck.
Genom att använda Pythagoras sats på båda de rätvinkliga trianglarna får man följande två ekvationer:
Eftersom h2 finns i båda likheterna går det att lösa ut det ur den ena ekvationen och sätta in i den andra.
Nu fokuserar man helt på den andra ekvationen. Eftersom cosinussatsen endast innehåller vinkel A försöker man skriva om uttrycket så att det istället beror på den vinkeln. Då använder man att summan av sträckorna och är lika med c.
Till sist ersätter man med detta nya uttryck och förenklar sambandet.
Liknande resonemang kan föras för alla vinklar i triangeln.
Q.E.D.

Exempel

Bestäm sidan med cosinussatsen

fullscreen

I en triangel XYZ känner man till att sidorna XY=8.6 och YZ=5.6. Dessutom vet man att den mellanliggande vinkeln Y är Bestäm triangelns tredje sida. Avrunda svaret till en decimal.

Visa Lösning expand_more

Vi känner till två sidor samt den mellanliggande vinkeln i triangeln XYZ. Det innebär att vi med hjälp av cosinussatsen kan bestämma den tredje sidan, som vi kan kalla a, eftersom den är motstående sida till den kända vinkeln.

Vi låter den okända sidan stå i vänsterledet och sätter in triangelns kända värden i cosinussatsens högerled.

Triangelns tredje sida, XZ, är alltså ca 6.4 le.

Exempel

Bestäm vinkeln med cosinussatsen

fullscreen

Bestäm vinkel v. Avrunda till hela grader.

Visa Lösning expand_more
När vi använder cosinussatsen måste vinkeln som sätts in, här v, vara motstående sidan i vänsterledet, vilket i detta fall är sidan med längden 4.5. Vi sätter in våra värden i cosinussatsen och löser ut v med hjälp av arccos.
Vinkel v är alltså ca
arrow_left
arrow_right
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward
arrow_left arrow_right
close
Community