{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
Visa mindre Visa mer expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Begrepp

Rationella tal

Rationella tal () är tal som kan skrivas som ett bråk där och är heltal och Exempelvis är
rationella tal. Heltal är också rationella eftersom de alltid kan skrivas som bråk, t.ex. genom att låta nämnaren vara som i och
Begrepp

Rationellt uttryck

Ett rationellt uttryck är ett bråk där både täljaren och nämnaren är polynom, som t.ex.
Ibland döps täljaren till och nämnaren till I det här exemplet är alltså och
Begrepp

Odefinierat rationellt uttryck

Ett rationellt uttryck är odefinierat för de värden som gör att uttryckets nämnare är lika med eftersom nolldivision är förbjudet. T.ex. är det rationella uttrycket
odefinierat för eftersom polynomet i nämnaren är lika med för detta värde.

Exempel

För vilka är de rationella uttrycken odefinierade?

fullscreen
För vilka värden på är följande rationella uttryck odefinierade?
Visa Lösning expand_more

Ett bråk blir odefinierat när nämnaren är lika med vilket innebär att vi undersöker när polynomen i nämnarna till de rationella uttrycken är Det spelar ingen roll vad täljaren är.

Första uttrycket

Vi börjar med som har i nämnaren. Sätter vi det lika med får vi som vi löser till
Det första rationella uttrycket är alltså odefinierat då

Andra uttrycket

Det andra uttrycket, är odefinierat när Denna ekvation går att lösa med nollproduktmetoden, som ger
vilket alltså är de värden på då det rationella uttrycket är odefinierat.

Tredje uttrycket

För det sista uttrycket, får man ekvationen när man sätter nämnaren lika med
Det sista rationella uttrycket är alltså odefinierat när och när
Regel

Förlänga och förkorta rationella uttryck

Eftersom rationella uttryck är bråk går det att förlänga eller förkorta dem med en faktor utan att kvotens värde förändras. När man förlänger det rationella uttrycket med faktorn gäller alltså följande likhet.

Om man istället förkortar med faktorn får man en motsvarande likhet. I båda fall kan faktorn vara alla tal utom eftersom det skulle leda till en nolldivision.

Det går också att förlänga eller förkorta med ett helt polynom. Exempelvis kan man förkorta det rationella uttrycket med faktorn :
Lägg märke till definitionsmängden. Det första uttrycket är odefinierat för men i det andra uttrycket går fint. Det ser ut som att definitionsmängden utökats i förkortningen, men så är det inte. -värden som är otillåtna från början är otillåtna genom hela beräkningen.
Begrepp

Enklaste form (rationellt uttryck)

Ett rationellt uttryck skrivet på sin enklaste form är förkortat så långt det går, dvs. man kan inte bryta ut och förkorta med någon gemensam faktor i täljare och nämnare. T.ex. är
skrivna på enklaste form, medan
kan förkortas med respektive

Exempel

Förenkla det rationella uttrycket genom att bryta ut faktor

fullscreen
Skriv det rationella uttrycket
på sin enklaste form.
Visa Lösning expand_more

Alla termer i täljare och nämnare är delbara med Man kan därför bryta ut denna faktor ur båda polynom och därefter förkorta med

Det går inte att förkorta detta uttryck längre eftersom det inte finns någon gemensam faktor i täljare och nämnare. Uttrycket är alltså skrivet på sin enklaste form.
Metod

Förenkla rationella uttryck

För att kunna förenkla ett rationellt uttryck måste det finnas en gemensam faktor i täljaren och nämnaren. Om det gör det kan uttrycket förenklas genom att den förkortas bort. Gemensamma faktorer kan hittas genom att på olika sätt faktorisera polynomen i täljaren och nämnaren. Exempelvis kan det rationella uttrycket
förenklas genom att ta hjälp av följande checklista.
1
Kan man bryta ut faktorer?
expand_more
Undersök först om det finns någon gemensam faktor för alla termer i täljaren eller nämnaren, och i så fall, bryt ut den. I det här fallet finns faktorn i båda termerna i täljaren.
2
Kan man faktorisera med konjugatregeln?
expand_more
Sedan undersöker man om det är möjligt att faktorisera något med konjugatregeln. Man söker alltså efter ett uttryck på formen som kan faktoriseras till I exemplet finns i täljaren, vilket kan faktoriseras på detta sätt.
3
Kan man faktorisera med kvadreringsreglerna?
expand_more
Man bör också undersöka om det går att faktorisera någonting med första eller andra kvadreringsregeln. Man söker alltså efter uttryck på formen eller som kan faktoriseras till respektive I exemplet kan nämnaren faktoriseras med andra kvadreringsregeln.
4
Måste man bryta ut ett minustecken?
expand_more
I vissa fall måste man bryta ut ett minustecken ur en faktor för att den ska få samma utseende som en annan faktor. I exemplet kan man se att faktorn i täljaren är nästan identisk med faktorn i nämnaren och om man bryter ut i täljaren blir de likadana.
5
Förkorta faktorer
expand_more
När täljaren och nämnaren är helt faktoriserade identifierar man de faktorer som finns i båda och förkortar bort dem. I exemplet kan man nu se att faktorn finns en gång i täljaren och två gånger i nämnaren, så det går att förkorta med den en gång.
Det rationella uttrycket har nu förenklats så långt som det går. Om man vill bli av med ytterligare ett tecken kan man flytta ned minustecknet till nämnaren och multiplicera in det. Då får man

Exempel

Förenkla det rationella uttrycket med konjugatregeln

fullscreen
Skriv det rationella uttrycket
på sin enklaste form.
Visa Lösning expand_more
Vi ser att täljaren innehåller uttrycket som kan faktoriseras med hjälp av konjugatregeln. Gör man det ser man att faktorn finns i både täljaren och nämnaren, vilket innebär att den kan förkortas bort.
Nämnare och täljare har nu inga gemensamma faktorer, vilket betyder att det rationella uttrycket är skrivet på sin enklaste form.
Laddar innehåll