Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Sinussatsen

Sinussatsen anger ett samband mellan vinklar och sidor i en godtycklig triangel. Kvoten mellan sinusvärdet av en vinkel och dess motstående sida är lika stor oavsett vilken vinkel och motstående sida man dividerar.

sin(A)a=sin(B)b=sin(C)c\dfrac{\sin(A)}{a}=\dfrac{\sin(B)}{b}=\dfrac{\sin(C)}{c}

AA, BB och CC är triangelns vinklar medan aa, bb och cc är respektive vinkels motstående sida, så sinussatsen kan användas för att bestämma en okänd vinkel eller sida.

Mellan 00^\circ och 180180^\circ finns det två vinklar med samma sinusvärde, så om man använder sinussatsen för att bestämma en okänd vinkel kan det därför finnas två möjliga värden på denna. Det är inte alltid det finns en geometrisk tolkning av båda dessa värden, så det är viktigt att man kontrollerar att båda är rimliga. Sinussatsen kan också skrivas asin(A)=bsin(B)=csin(C), \dfrac{a}{\sin(A)}=\dfrac{b}{\sin(B)}=\dfrac{c}{\sin(C)},

vilket kan vara användbart när man istället bestämmer en okänd sida.

Bevis

Bevis för sinussatsen

För att bevisa sinussatsen kan man använda följande godtyckliga triangel.

Om man studerar sidorna bb och cc blir AA mellanliggande vinkel. Enligt areasatsen kan triangelns area då skrivas Area=bcsin(A)2. \text{Area}=\dfrac{bc\sin(A)}{2}. Utgår man istället ifrån vinkel BB respektive CC får man två nya samband som beskriver samma area: Area=acsin(B)2ochArea=absin(C)2. \text{Area}=\dfrac{ac\sin(B)}{2} \quad \text{och}\quad \text{Area}=\dfrac{ab\sin(C)}{2}. Eftersom alla tre uttryck beskriver triangelns area måste de vara lika stora. Man kan därmed likställa dem och genom att göra några omskrivningar får man slutligen sinussatsen.

bcsin(A)2=acsin(B)2=absin(C)2\dfrac{bc\sin(A)}{2}=\dfrac{ac\sin(B)}{2}=\dfrac{ab\sin(C)}{2}
bcsin(A)=acsin(B)=absin(C)bc\sin(A)=ac\sin(B)=ab\sin(C)
bcsin(A)abc=acsin(B)abc=absin(C)abc\dfrac{bc\sin(A)}{abc}=\dfrac{ac\sin(B)}{abc}=\dfrac{ab\sin(C)}{abc}
sin(A)a=sin(B)b=sin(C)c\dfrac{\sin(A)}{a}=\dfrac{\sin(B)}{b}=\dfrac{\sin(C)}{c}
Detta är alltså sinussatsen.
Q.E.D.
fullscreen
Uppgift

Bestäm sidan x.x. Avrunda till en decimal.

Visa Lösning
Lösning

Enligt sinussatsen gäller sambandet asin(A)=bsin(B)=csin(C), \dfrac{a}{\sin(A)}=\dfrac{b}{\sin(B)}=\dfrac{c}{\sin(C)}, där A,A, BB och CC är vinklar och a,a, bb och cc är respektive vinkels motstående sida. Vi bestämmer först motstående vinkel till xx med hjälp av triangelns vinkelsumma: 1807941=60. 180^\circ-79^\circ-41^\circ=60^\circ. Vi kompletterar figuren med den sista vinkeln.

Vi sätter in värden på vinklar och sidor i sinussatsen och löser ut x.x.
asin(A)=bsin(B)\dfrac{a}{\sin(A)}=\dfrac{b}{\sin(B)}
xsin(60)=1.7sin(79)\dfrac{x}{\sin(60^\circ)}=\dfrac{1.7}{\sin(79^\circ)}
x=1.7sin(79)sin(60)x=\dfrac{1.7}{\sin(79^\circ)} \cdot \sin(60^\circ)
x=1.49979x=1.49979 \ldots
x1.5x \approx 1.5
Sidan xx är alltså ca 1.51.5 le.
Metod

Bestämma vinklar med sinussatsen

När man bestämmer vinklar med sinussatsen måste man vara uppmärksam på att det i vissa fall kan finnas två korrekta svar. Man kan t.ex. undersöka möjliga värden på vinklarna XX och YY i triangeln XYZXYZ när man vet att motstående sida till XX är x=10x=10 mm och att Z=30Z=30 ^\circ är motstående vinkel till sidan z=7z=7 mm.

1

Sätt in känd vinkel och sidor i sinussatsen

Enligt sinussatsen är kvoten mellan sinusvärdet för en vinkel och vinkelns motstående sida alltid konstant. I det här fallet känner man till sidorna xx och zz samt vinkeln Z.Z. Man kan då ställa upp en ekvation med hjälp av sinussatsen: sin(X)10=sin(30)7. \dfrac{\sin(X)}{10}=\dfrac{\sin(30^\circ)}{7}.

2

Lös ut den okända vinkeln

Ekvationen kan lösas genom att använda arcussinus. Kontrollera att räknaren är inställd på grader.

sin(X)10=sin(30)7\dfrac{\sin(X)}{10}=\dfrac{\sin(30^\circ)}{7}
sin(X)=10sin(30)7\sin(X)=\dfrac{10\sin(30^\circ)}{7}
sin(X)=10127\sin(X)=\dfrac{10\cdot\frac{1}{2}}{7}
sin(X)=57\sin(X)=\dfrac{5}{7}
X=arcsin(57)X=\arcsin\left(\dfrac{5}{7}\right)
X=45.58469X=45.58469\ldots^\circ
X46X \approx 46^\circ

Nu har man bestämt ett värde på den okända vinkeln: X46.X \approx 46^\circ. Triangelns vinkelsumma ger att den tredje vinkeln, Y,Y, är 1803046=104.180^\circ-30^\circ-46^\circ=104^\circ.

3

Bestäm vinkeln 180v180^\circ-v

Mellan 00^\circ och 180180^\circ finns det två vinklar som ger samma sinusvärde, så en annan möjlig vinkel är 18046=134. 180^\circ-46^\circ=134^\circ. Både X=46X=46^\circ och X=134X=134^\circ är alltså lösningar på ekvationen sin(X)10=sin(30)7.\frac{\sin(X)}{10}=\frac{\sin(30^\circ)}{7}. Men även om ekvationen stämmer är det inte säkert att man kan bilda en triangel där den okända vinkeln XX är 134134^\circ. Vi kontrollerar detta geometriskt.

4

Är vinkeln 180v180^\circ-v rimlig?

För att undersöka om 134134^\circ är en möjlig vinkel i triangeln kontrollerar man att summan av 134134^\circ och 3030^\circ är mindre än triangelns vinkelsumma: 134+30=164. 134^\circ+30^\circ=164^\circ. Eftersom summan av vinklarna är mindre än 180180^\circ finns det "grader över" till triangelns sista vinkel, Y=180164=16.Y = 180^\circ-164^\circ=16^\circ.

Om vinkelsumman hade blivit lika med eller större än 180180^\circ skulle det inte gå att bilda en triangel där X=134X=134^\circ och Y=16.Y=16^\circ. Då hade triangeln där X=46X=46^\circ och Y=104Y=104^\circ varit den enda lösningen. Men i det här fallet finns det alltså två svar: X=46 och Y=104ellerX=134 och Y=16.\begin{aligned} X=46^\circ&\text{ och }Y=104^\circ\\[0.7em] &\text{eller}\\[0.7em] X=134^\circ&\text{ och }Y=16^\circ. \end{aligned}

fullscreen
Uppgift

I triangeln ABCABC är AA är motstående vinkel till sida a,a, att BB är motstående vinkel till sida b,b, osv. Bestäm vinkel AA givet att a=5,b=8  och  B=99. a=5,\quad b=8\ \ \text{och}\ \ B=99^\circ. Avrunda AA till närmaste heltal.

Visa Lösning
Lösning
Vi börjar med att sätta in de sidor och vinklar vi känner till i sinussatsen. sin(A)5=sin(99)8 \dfrac{\sin(A)}{5}=\dfrac{\sin(99^\circ)}{8} Genom att lösa ekvationen bestämmer vi nu vinkel A.A.
sin(A)5=sin(99)8\dfrac{\sin(A)}{5}=\dfrac{\sin(99^\circ)}{8}
sin(A)=5sin(99)8\sin(A)=\dfrac{5\sin(99^\circ)}{8}
A=arcsin(5sin(99)8)A=\arcsin\left(\dfrac{5\sin(99^\circ)}{8}\right)
A=38.11961A=38.11961\ldots^\circ
A38A\approx38^\circ
Ett värde på AA är alltså 38.38^\circ. Vi undersöker nu om vinkeln 180A,180^\circ-A, dvs. 18038=142,180^\circ-38^\circ=142^\circ, också är ett rimligt svar genom att kontrollera summan av denna vinkel och den givna vinkeln, 9999^\circ: 142+99=241. 142^\circ+99^\circ=241^\circ. Summan överstiger triangelns vinkelsumma180.180^\circ. Då kan vinkel AA inte vara 142,142^\circ, utan det enda rimliga svaret är 38.38^\circ.
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward