Allmänna Frågor

Nedan hittar du svar på de vanligaste frågorna om våra tjänster

Hur fungerar Mathleaks?

Med Mathleaks kan du både få lösningar till böcker och våra egna eKurser.

Hur fungerar Mathleaks på datorer?

Du kan studera med Mathleaks eKurser kostnadsfritt via webben. I din mobil och dator finns all matematik väl sammankopplad enligt läroplanen. Lektioner och uppgifter med tillhörande facit, ledtrådar och lösningar med flera innovativa funktioner. Allt samlat på en plats och lätt att använda.

Varför kan jag inte se allt innehåll?

I gratisversionen får du tillgång till lösningar i årskurs 9 och gymnasiets kurs 1-3 på E-nivå. Genom prenumeration på Mathleaks Premium får du tillgång till samtliga våra lösningar för böcker och Mathleaks eKurser. Du prenumererar på Premium här på hemsidan.

Vad innebär min felkod i appen?
Vid aktivering av Premiumkod

Dessa felkoder gäller för när du försöker aktivera en Premiumkod som du fått via din skola.

  • Felkod 1 – Generellt fel i systemet. Kontakta support@mathleaks.se
  • Felkod 2 – Premiumkoden hittades inte i systemet. Kontrollera så du har slagit in rätt kod.
  • Felkod 3 – Premiumkoden är avstängd. Detta kan bero på flera anledningar:
    – Om du har fått koden via din skola kan skolans licens gått ut
    – Du har fått en temporär kod på något annat sätt och koden är inte längre giltig
  • Felkod 4 – Premiumkoden är redan aktiverad. Om du vill använda ditt konto/kod på en annan enhet, logga in med kontot på din nya enhet så kommer Premium att aktiveras automatiskt.

Om din felkod inte finns med rekommenderar vi att du kontaktar Support för hjälp med felkoder. Ange om du är Android eller iPhone användare och din felkod. Kontakta oss via support@mathleaks.se

Mathleaks eKurser

Hur fungerar våra eKurser?

Vad är fördelen med Mathleaks eKurser?

I en tid med bristande antal lärare och utbildningskvalitet som tenderar att förvärras framöver, kan eleverna inte vara säkra på att de får den tid eller den hjälp de behöver. Skolan har svårt att individanpassa studier och elever får snarare anpassa sig till systemet. Utbildningens fokus på böcker och lektioner i ett klassrum, gör det svårt för elever att bedriva självstudier effektivt.

Elever bör själva kunna kontrollera sina studier och resultat effektivare utan att nödvändigtvis behöva spendera bara mer tid. Eleven ska som regel inte behöva kontakta sin lärare eller använda dyr läxhjälp för att slippa fastna i studierna. Det borde läromedlet som eleven använder göra med hjälp av dagens teknik. Denna bristande insikt både kostar pengar, slösar tid och i onödan sänker elevers självförtroende. Många tror att de inte kan, rentav är dumma och ger upp pga att läromedel inte är utvecklade för självstudier. Dvs. det blir fel redan från början.

Mathleaks som enda läromedel inkluderar självinstruerande lösningar, beräkningssteg och förklaringar med rörliga bilder och grafer som visualiserar matten. Det bästa av allt är att Mathleaks också kan kopplas direkt mot böcker på gymnasiet direkt i plattformen. Allt för att underlätta jämförelsen mellan olika läromedel så att eleven aldrig fastnar och alltid studerar enligt läroplanen.

Kan Mathleaks eKurser ersätta tryckta läroböcker?

Ja. Böcker är dyra med begränsade möjligheter och är inte pedagogiskt upplagda för en modern undervisning. Deras huvuduppgift är att följa läroplanen men inte lära ut matten. Mathleaks eKurser är ett komplett läromedel med teori, uppgifter, ledtrådar, lösningar och tester väl sammankopplade enligt läroplanen till dator, telefoner och läsplattor. eKurserna går att skriva ut via dator och kan också låsas under lektionstid via knappen studieläge i sidomenyn. eKurser finns för kurs 1-4 och kurs 5 lanseras våren 2024.

Hur köper vi in lösningarna till Mathleaks eKurser?

Kontakta oss på Mathleaks via denna sidan

Hur använder man mathleaks eKurser?

Surfa ut på eKurserna och välj den mattebok som du studerar med, om du har en, via kursvalet. Se filmerna i introt och studera sedan med teori, uppgifter, lösningar och tester till alla delkapitel enligt läroplanen. Viktigt är att du använder boken som ett komplement till Mathleaks och inte vice versa.

Lösningar

Studera med Mathleaks modellen

Vad säger forskningen om lösningar?

Matematik bygger på förståelse och logiska resonemang. Därför är våra lösningar mer än något som man enbart skriver av eller memorerar, utan något man läser igenom och funderar över. Det är därför vi tar med diskussioner, alternativa lösningar och extramaterial i våra lösningar.

Det finns också forskning som pekar på fördelarna med förklarande lösningar vid inlärning. John Sweller utvecklade teorin om kognitiv belastning och menar att den är hög för vanlig problemlösning. Det orsakar ineffektiv inlärning och kan med fördel ersättas av att studera med lösningar. Läs forskningsartikeln här

Underlättar lösningar elevens inlärning?

Ja, då elevers matematikkunskaper till stor del utvecklas under eget arbete genom träning och problemlösning av uppgifter från en lärobok. När du övar vill du inte fastna på en uppgift. I dagens läroböcker finns det oftast bara ett facit längst bak i boken som inte är till någon större hjälp. Mathleaks fokuserar på pedagogik och vägen fram till svaren. Uppgifterna i vårt läromedel är uppdelade i fyra nivåer med stigande svårighetsgrad. Varje nivå har ett flertal uppgifter med tillhörande facit, ledtråd och lösning. Våra lösningar både till tryckta läroböcker och våra egna e-Kurser är självinstruerande vilket innebär att eleven kan plugga utan att fastna. En studie på Thorildsplans gymnasium visade att utav elever som pluggat med Mathleaks Premium klarade 40% fler kunskapskraven än de som inte gjort det. Ett annat exempel där lösningar är vanligt förekommande i undervisningen är på universitetsnivå. Den studerande får så kallade exempeltentor med tillhörande lösningar för att lättare kunna bedriva självstudier och öka sin förståelse.

Finns det lösningar till min bok?

Under meny-alternativet Lärobokslösningar finns en lista på de böcker som vi tagit fram lösningar till. Om din upplaga av boken saknas använda gärna Mathleaks Solver och lösningar till uppgifterna via eKursernas lektioner. eKurserna täcker och lär ut enligt samma läroplan som böckerna.

Om du vill veta hur utvecklingen går av en bok som vi håller på med så går du till den här sidan: mathleaks.se/utbildning/Status_of_Textbook_Solutions

Svaret är inte samma som facit?

Förklaringar till detta kan vara:

* Det kan finnas flera rätta svar.
* Ibland finns det olika sätt att visa samma svar (som 0.5 och 1/2).
* Det förekommer fel i böckernas facit.
* Fel upplaga av boken används

Börja med att kontrollera att du valt rätt upplaga av boken. **Om din upplaga av boken saknas använda gärna Mathleaks Solver och lösningar till uppgifterna via eKursernas lektioner. eKurserna täcker och lär ut enligt samma läroplan som böckerna.

Vi brukar lägga in en anmärkning i de lösningar som skiljer sig från facit och förklara vad det beror på.
Misstänker du ett fel i en lösning rapporterar du det via knappen ”Rapportera fel” i menyn. Vi kontrollerar felrapporter.

När kommer lösningar till kurs 5?

Mathleaks eKurser kommer att omfatta kurs 5 och arbetet påbörjas under 2023.

Kontohantering

Frågor & svar om lösenord och kontofunktioner

Glömt din inloggning till Google Play?
Glömt din inloggning till App Store?
Glömt din inloggning till Mathleaks?

Hantera din inloggning till Mathleaks. Om du skapat ditt konto med Google eller Facebook registrering har du inget lösenord hos Mathleaks. Det går endast att återställa lösenord till konton som skapats med inskriven mail och lösenord. För ändring av lösenord till dina sociala medier vänd dig till Facebook och Google kontosidor.

Premium och koder

Frågor och svar om prenumerationer

Avsluta en prenumeration

Den automatiska förnyelsen av en påbörjad prenumeration måste stängas av minst 24 timmar innan en ny period påbörjas och betalning genomförs. Om du prenumererar via hemsidan och vill avsluta kontot görs det via följande länk

Om du har prenumererat via iTunes/App Store följer du dessa instruktioner

Är det någon bindningstid på premium?

Under vår gratisperiod de 14 första dagarna av prenumerationen går det inte att avsluta. Det kommer alltid att göras 1 dragning från kontot och därefter har vi har inga bindningstider. Våra prenumerationer kan avslutas när som helst. Notera att alla prenumerationstyper automatiskt förnyas tills man väljer att avsluta.

Om jag avslutar mitt Premium kan jag fortfarande utnyttja tiden som återstår?

Om exempelvis en prenumeration startats i början av en månad och avslutas i mitten av månaden, kommer tillgången till prenumerationen löpa månaden ut.

Aktivering av Premium via din skola

Logga in på ditt konto i eKurserna via konto knappen uppe till höger. Klicka därefter på kontoikonen igen och välj menyvalet “hantera skolkod”. Skriv in och aktivera din kod.