{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open
Algebra och icke-linjära ekvationer

Andragradsekvationer

{{ 'ml-article-collection-answers-hints-solutions' | message }}
tune
{{ topic.label }}
{{tool}}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Kanaler

Direktmeddelanden


Videolektion

Mathleaks

play_circle_filled
play_circle_filled
picture_in_picture_alt

Minispelare aktiv

En andragradsekvation är en ekvation där det finns en x2-term men inga termer av högre grad.

ax2+bx+c=0

Villkor: a0

Dessa har noll, en eller två lösningar och det finns flera lösningsmetoder för att bestämma dem. Exempelvis finns det en för att lösa enkla andragradsekvationer som x2=144 och för mer komplicerade ekvationer kan man använda nollproduktmetoden, pq-formeln eller kvadratkomplettering.

Metod

Lösa enkla andragradsekvationer

När en andragradsekvation endast innehåller x2-termer och konstanttermer, t.ex.
5x2500=0,
går den att lösa med hjälp av kvadratrötter.
1
Lös ut x2
expand_more
Börja med att lösa ut x2 så att det står ensamt.
5x2500=0
5x2=500
x2=100
2
Dra kvadratroten ur båda led
expand_more
När x2 står ensamt drar man kvadratroten ur båda led. Eftersom kvadraten av ett negativt tal blir positivt kan andragradsekvationer ha två lösningar. Om man slår in en kvadratrot på räknare kommer man bara att få ett positivt tal eftersom kvadratroten ur ett tal, per definition, är positiv. Den negativa lösningen måste man därför komma ihåg att lägga till själv:
Kvadratroten ur 100 är 10, så ekvationens lösningar är x=-10 och x=10.
Om x2 är lika med ett negativt tal, t.ex. x2=-7, har ekvationen icke-reella rötter.

Metod

Nollproduktmetoden

Om en ekvation är skriven som en produkt och är lika med 0 kan den lösas med hjälp av nollproduktmetoden. T.ex. kan ekvationen
(3x9)(x+5)=0
lösas med denna metod, vilken motiveras av att minst en faktor måste vara 0 för att produkten ska bli 0.
1
Likställ varje faktor med 0
expand_more
Genom att sätta varje faktor lika med 0 får man två nya, separata ekvationer:
2
Lös ekvationerna
expand_more
Man löser nu ekvationerna för att bestämma det eller de x-värden som gör att någon av faktorerna blir 0, eftersom dessa värden även löser ursprungsekvationen.

Lösningarna är alltså x=3 och x=-5.

Om ekvationen inte är en produkt måste man faktorisera innan det går att använda nollproduktmetoden.

Exempel

Lös andragradsekvationen med nollproduktmetoden

fullscreen
Lös ekvationen
2x2+7x=0.
Visa Lösning expand_more
Eftersom båda termerna innehåller ett x kan vi bryta ut det.
2x2+7x=0
x2x+x7=0
x(2x+7)=0
För att högerledet ska bli 0 måste antingen x eller 2x+7 vara lika med noll.
x(2x+7)=0
Ekvationens lösningar är alltså x=0 och x=-3.5.
arrow_left
arrow_right
{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward
arrow_left arrow_right
close
Community