{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Funktion *Wordlist*

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Funktion

En funktion är en omvandlingsregel. Man sätter in ett värde som via regeln (även kallat funktionsuttrycket) skapar ett nytt värde. Invärdet brukar kallas (oberoende variabel) medan utvärdet brukar kallas eller (beroende variabel).

Omvandlingsregeln här kan tolkas i ord som "addera 3". Utvärdet bildas alltså genom att addera 3 till invärdet Paret av och kan tolkas som en punkt. Genom att räkna ut flera sådana punkter som funktionen bildar och sätta ut punkterna i ett koordinatsystem kan funktionen illustreras grafiskt. För att en regel ska få kallas en funktion får varje som mest ge ett -värde. Däremot får samma -värde återkomma för flera olika

close
Community