Teori

Division i ekvationer

I ekvationer måste man göra samma sak i båda led för att inte bryta likheten. Delar vi ena ledet med ett tal måste man alltså även dela det andra ledet med samma tal. I ekvationen 3x=93x=9 måste vi alltså dela båda led med 3 om vi vill lösa ut xx. 3x3=123x=4 \dfrac{3x}{{\color{#FF0000}{3}}}=\dfrac{12}{{\color{#FF0000}{3}}} \quad \Leftrightarrow \quad x=4 Tänk på att man inte får dela med 0. Delar du med xx exempelvis utgår man från att xx inte är 0.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}