{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Ställ in räknarens koordinatsystem *Digi*

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Digitala verktyg

Ställ in räknarens koordinatsystem

När man ritar ett koordinatsystem för hand kan man välja skala på axlarna och hur de ska graderas. På grafräknaren kan denna typ av inställningar göras på två olika sätt.

Digitala verktyg

WINDOW

Tryck på WINDOW.
TI räknarfönster för window

Inställningarna för Xmin och Xmax avgör var koordinatsystemets x-axel börjar och slutar. På motsvarande sätt kan Ymin och Ymax justeras för att ändra på y-axeln. Xscl står för x scale, och bestämmer hur långt det ska vara mellan varje markering på x-axeln. Motsvarande gäller för Yscale. Genom att trycka på GRAPH ritas det önskade koordinatsystemet upp.

TI räknarfönster för koordinatsystem

Digitala verktyg

ZOOM

Här följer några olika exempel på vilka val som kan vara användbara om man trycker på knappen ZOOM.
  • Zoom standard: För att direkt välja ett koordinatsystem där både Xmin och Ymin är -10 och Xmax och Ymax är 10, och båda skalorna är 1, kan man välja 6:ZStandard.
TI räknarfönster ZOOM
  • Zoom box: Om man vill markera ett visst område manuellt kan man trycka på 1:ZBox.
TI räknarfönster ZOOM

Då visas det koordinatsystem man ställt in senast och en markör. Med piltangenterna går man till den punkt man vill ska utgöra ena hörnet i det nya koordinatsystemet och trycker på ENTER.

TI räknarfönster för koordinatsystem

Sedan flyttar man markören till det andra hörnet och trycker på ENTER.

räknarfönster med koordinatsystem

Då ritas den markerade delen upp i hela fönstret.

  • Zoom fit: Om man har ritat en funktion, men inte ser den i sitt koordinatsystem och inte vet var den är kan man använda ZoomFit. Den ställer automatiskt in ett fönster som räknaren "tror" passar funktionen.

Det är dock inte säkert att man får önskat resultat.

  • Zoom in och out: För att zooma in eller ut börjar man med att välja ett av dessa alternativ i menyn.
TI räknarfönster ZOOM

Då kommer man till det fönster man hade senast och en markör visas. Man ställer markören där man vill att centrum av det nya koordinatsystemet ska visas.

TI räknarfönster för koordinatsystem

Därefter trycker man på ENTER för att visa det in- eller utzoomade koordinatsystemet.

TI räknarfönster för koordinatsystem
close
Community