Begrepp

Dubbelrot

Polynomekvationer kan ibland delas upp i en produkt av binom, så att binomen står i ena ledet och 00 i det andra, t.ex. (x+3)(x1)(x1)=0. (x+3)(x-1)(x-1)=0. Om det finns någon rot som gör att två av binomen blir 00 kallas denna lösning för en dubbelrot. I ekvationen ovan finns två identiska binom, x1x-1, som båda blir noll för roten x=1x=1, som då alltså är en dubbelrot. Grafiskt kan detta tolkas som att funktionen i ekvationens vänsterled tangerar, alltså nuddar men passerar inte, xx-axeln när xx är lika med 1.1.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}