Koncept

Konstant

En konstant är ett fixt värde, till skillnad från variabler. Tal är konstanter, t.ex. 15.15. Vissa konstanter förekommer ofta och har därför egna tecken, t.ex. π\pi. En konstant i ett algebraiskt uttryck brukar kallas konstantterm.

Uttryck med konstant

Ibland används bokstäver som t.ex. aa, bb och cc för att beteckna okända konstanter som man vet har ett fixt värde, men inte vilket.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}