{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Konstant

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Koncept

Konstant

En konstant är ett fixt värde, till skillnad från variabler. Tal är konstanter, t.ex. Vissa konstanter förekommer ofta och har därför egna tecken, t.ex. . En konstant i ett algebraiskt uttryck brukar kallas konstantterm.
Uttryck med konstant

Ibland används bokstäver som t.ex. , och för att beteckna okända konstanter som man vet har ett fixt värde, men inte vilket.

close
Community (beta)