Teori

Dela upp i faktorer

Att dela upp ett tal i faktorer är som att multiplicera baklänges. Till exempel är 45=204\cdot 5=20, och därför kan 2020 delas upp i faktorerna 454\cdot 5. Om man fortsätter dela upp faktorerna så långt det går, dvs. till minsta möjliga heltal, gör man en primtalsfaktorisering. Exempelvis kan man skriva 23som222, 2^3 \quad \text{som} \quad 2\cdot 2 \cdot 2, och eftersom 2 är ett primtal är denna uppdelning en primtalsfaktorisering.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}