{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Dela upp i faktorer

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Teori

Dela upp i faktorer

Att dela upp ett tal i faktorer är som att multiplicera baklänges. Till exempel är , och därför kan delas upp i faktorerna . Om man fortsätter dela upp faktorerna så långt det går, dvs. till minsta möjliga heltal, gör man en primtalsfaktorisering. Exempelvis kan man skriva
och eftersom 2 är ett primtal är denna uppdelning en primtalsfaktorisering.
close
Community (beta)