Regel

Area av en rektangel

En rektangels area beräknas genom att multiplicera sidlängderna bb och hh. Rektangeln kan tolkas som att den är uppbyggd av ett stort antal raka streck av längden bb. "Antalet" streck ges av höjden hh. Genom att multiplicera får vi hur stor yta strecken täcker tillsammans.

Rules Area av rektangel1.svg

Rektangelns area beräknas alltså genom att multiplicera dessa sidlängder A=bh. A=bh.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}