Begrepp

Högerled

En ekvation använder alltid ett likhetstecken, som t.ex. i ekvationen 2+5x=12+3x 2+5x = 12+3x . Det uttryck som står till höger om likhetstecknet kallas för ekvationens högerled (HL), dvs. 12+3x12+3x i det här fallet. Högerled finns inte enbart i ekvationer, utan även i t.ex. olikheter.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}