Begrepp

Obekant variabel

En obekant variabel, eller ibland bara "obekant", är en typ av variabel som har ett bestämt men okänt värde i exempelvis en ekvation. Exempelvis är xx i 10x+100=150 10x+100=150 en obekant som om man löser ekvationen visar sig ha värdet x=5.x=5. Däremot i det algebraiska uttrycket 10x+10010x+100 representerar inte xx en obekant utan en variabel som kan variera genom att man sätter in olika värden på x.x.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}