{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Förklaring

Varför fungerar nollproduktmetoden?

För att likheten
ska gälla måste antingen eller (eller både och ) vara lika med eftersom vad som helst multiplicerat med blir Denna princip utnyttjas när man löser ekvationer med nollproduktmetoden, som t.ex. används om man har två uttryck vars produkt blir
Vorfor nollprodukt 1.svg

Genom att fråga sig "Vad ska stå istället för för att parentesen ska bli ?" kan man direkt läsa av lösningarna: och Med prövning visas att lösningarna stämmer.

löser andragradsekvationen. Man kan visa att ekvationen stämmer även för

Laddar innehåll