Begrepp

Kvadrering

När man kvadrerar något höjer man upp det till 2.2. Kvadrerar man t.ex. talet 77 får man 72=49. 7^2=49. Detta kallas även sju i kvadrat. Det kan också röra sig om en ekvation. Kvadrerar man exempelvis x=3\sqrt{x}=3 höjer man upp båda led med 2.2.(x)2=32. \left(\sqrt{x}\right)^2=3^2.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}