Begrepp

Gradtal

Gradtalet för ett polynom, en polynomekvation eller en polynomfunktion avgörs av den variabelterm som har den största exponenten. Exempelvis har funktionen f(x)=5x39x2+x1000 f(x)=5x^3-9x^2+x-1000 gradtalet 3,3, eftersom x3x^3 är den term som har högst exponent. Därför kallas denna typ av funktion för en tredjegradsfunktion.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}