{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Gradtal *Wordlist*

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Gradtal

Gradtalet för ett polynom, en polynomekvation eller en polynomfunktion avgörs av den variabelterm som har den största exponenten. Exempelvis har funktionen
f(x)=5x39x2+x1000
gradtalet 3, eftersom x3 är den term som har högst exponent. Därför kallas denna typ av funktion för en tredjegradsfunktion.
close
Community