{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Gradtal

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Gradtal

Gradtalet för ett polynom, en polynomekvation eller en polynomfunktion avgörs av den variabelterm som har den största exponenten. Exempelvis har funktionen
gradtalet eftersom är den term som har högst exponent. Därför kallas denna typ av funktion för en tredjegradsfunktion.
close
Community (beta)