Begrepp

Decimaltal

Tal som ligger mellan heltalen kan skrivas som decimaltal. Dessa har en heltalsdel och en decimaldel, med ett decimaltecken som avskiljare. Talet 12.346112.3461 har t.ex. heltalsdelen 1212 och decimaldelen 34613461. Decimaldelen är ett mått på var mellan 1212 och 1313 talet befinner sig. Decimalerna är olika mycket värda och detta beskrivs av deras platsvärde.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}