Teori

Bryt ut faktor

Om termerna i en summa eller differens innehåller samma faktor kan man bryta ut den och på så vis skapa en produkt mellan den gemensamma faktorn och en parentes:

Uttryck Dela upp i faktorer Bryt ut gemensam faktor
3x+3y3x+3y 3x+3y{\color{#0000FF}{3}}\cdot x +{\color{#0000FF}{3}}\cdot y 3(x+y){\color{#0000FF}{3}}(x+y)
20+12a20+12a 45+4a{\color{#0000FF}{4}} \cdot 5 +{\color{#0000FF}{4}}\cdot a 4(5+a){\color{#0000FF}{4}}(5+a)

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}