Begrepp

Vänsterled

En ekvation använder alltid ett likhetstecken, som t.ex. i ekvationen 2+5x=12+3x 2+5x = 12+3x . Det uttryck som står till vänster om likhetstecknet kallas för ekvationens vänsterled (VL), dvs. 2+5x2+5x i det här fallet. Vänsterled finns inte enbart i ekvationer, utan även i t.ex. olikheter.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}