Begrepp

Multiplikation

Multiplikation används när ett tal adderas flera gånger. Adderas fyra treor skrivs detta som "44 gånger 33".

2+2+2=32 2+2+2=3\cdot 2 33 gånger 22
3+3+3+3=43 3+3+3+3=4\cdot 3 44 gånger 33
7+7+7+7+7=57 7+7+7+7+7=5\cdot 7 55 gånger 77

Talen som multipliceras kallas faktorer och resultatet kallas produkt. Symbolen för multiplikation är \cdot, men ibland används även symbolen ×\times.

Faktor ×\times Faktor == Produkt
4 4 ×\times 3 3 = = 12 12

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}