{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

{{ book.name }}

Svar, ledtrådar och lösningar till uppgifterna i kapitlen
{{ 'ml-book-overview-no-search-results' | message }}
{{ 'ml-heading-chapter' | message }} {{ chapter.number }}

{{ chapter.name }}

expand_more

Om boken

 • Förlag:
  Natur & Kultur
 • Författare:
  Lena Alfredsson, Sanna Bodemyr, Hans Heikne
 • ISBN:
  9789127457157
 • Kurs:
  Kurs 3c
{{ 'ml-book-overview-btn-show-description' | message }}
{{ 'ml-book-overview-btn-save-textbook' | message }}

Natur och Kultur har producerat läromedelsserien Matematik 5000+. Detta är den senaste upplagan av Matematik 5000 från läromedelsförlaget Natur och Kultur. Uppdateringen av läroboken följer den nya läroplanen 2021. Matematik 5000+ är författad utefter det centrala innehåll och de förmågor som ingår i den nya läroplanen. Matematik 5000 3c+ Basåret används av studenter som går ett tekniskt basår på Komvux eller ett tekniskt universitet. Matematik 5000 3c+ Basåret inkluderar följande kapitel: Tal och beräkningar, tal i potensform, omskrivning av algebraiska uttryck, ekvationer, olikheter och formler, funktioner, linjära ekvationssystem, andragradsekvationer, exponentialfunktioner och logaritmer, geometri, trigonometri och vektorer, algebra och polynom, rationella uttryck, funktioner, ändringskvoter och derivata, deriveringsregler, derivatan av exponentialfunktioner, vad säger derivatan om funktionens graf, problemlösning med derivata, från derivata till funktion, trigonometri i rätvinkliga trianglar, trigonometri och enhetscirkeln, trigonometri för godtyckliga trianglar. Mathleaks har författat pedagogiska lösningar till uppgifterna i Matematik 5000 3c+ Basåret. Utöver lösningar till Matematik 5000 3c+ Basåret, inkluderar vi även facit och ledtråd vilket underlättar elevers studier när de kört fast. Lösningarna till Matematik 5000 3c+ Basåret är pedagogiskt lösta med grafer, figurer, beräkningar och texter. Studenter som använder Mathleaks har ständig och prisvärd läxhjälp direkt i mobilen eller på datorn. Mathleaks används idag av tusentals elever över hela Sverige för att underlätta studierna och förbättra sina betyg.

close
Community (beta)