Expandera meny menu_open Minimera Startsida kapitel Startsida Historik history Historik expand_more
{{ item.displayTitle }}
navigate_next
Ingen historik än!
Statistik equalizer Statistik expand_more
Student
navigate_next
Lärare
navigate_next
{{ filterOption.label }}
{{ item.displayTitle }}
{{ item.subject.displayTitle }}
arrow_forward
Inget resultat
{{ searchError }}
search
menu_open
{{ courseTrack.displayTitle }}
{{ statistics.percent }}% Logga in för att se statistik
{{ printedBook.courseTrack.name }} {{ printedBook.name }}
search Använd offline Verktyg apps
Digitala verktyg Grafräknare Geometri 3D Grafritare Geogebra Classic Mathleaks Kalkylator Kodfönster
Kurs & Bok Jämför mattebok Studieläge Avsluta studieläge Skriv ut kurs
Handledning Videohandledningar Formelsamling

Videohandledningar

Hur fungerar Mathleaks

Mathleaks Läromedel

Hur fungerar Mathleaks

play_circle_outline
Studera med en mattebok

Mathleaks Läromedel

Hur studerar man med en mattebok

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Lösningarna finns i appen

play_circle_outline
Verktyg för elever & lärare

Mathleaks Läromedel

Dela statistik med lärare

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skapar man klasser

play_circle_outline

Mathleaks Läromedel

Hur skriver man ut kursmaterial?

play_circle_outline

Formelsamling

Formelsamlingar för mattekurser looks_one

Kurs 1

looks_two

Kurs 2

looks_3

Kurs 3

looks_4

Kurs 4

looks_5

Kurs 5

Logga in account_circle menu_open

Samband mellan sinus och cosinus

Sinus- och cosinuskurvor liknar varandra. Därför är det kanske inte förvånande att man kan skriva om en sinusfunktion som en cosinusfunktion och vice versa. Här visas några sådana samband, både algebraiskt och grafiskt.

Regel

cos(v)=-cos(180v)\cos(v)=\text{-} \cos(180^\circ-v)
Regel

Cosinusvärdet för en vinkel speglad i yy-axeln

Cosinusvärdet för en vinkel vv är lika med det negativa cosinusvärdet för vinkeln 180v.180^\circ-v.

\CosMirror

Om man t.ex. ritar in vinkeln 3030^\circ i enhetscirkeln kommer det att finnas en motsvarande vinkel på andra sidan yy-axeln som också skapar vinkeln 30,30^\circ, men mot den negativa xx-axeln. Eftersom båda vinklar vrids lika mycket uppåt kommer de att hamna på samma avstånd från yy-axeln men på motsatt sida.

Om man istället uttrycker denna vinkel från den positiva halvan av xx-axeln kommer den att vara 18030.180^\circ - 30^\circ.

Båda dessa vinklar motsvarar samma xx-värde, fast med omvänt tecken, och eftersom cosinusvärdet för vinklarna är lika med dessa xx-värden betyder det att

cos(30)=-cos(18030). \cos(30^\circ)=\text{-} \cos(180^\circ-30^\circ).

Regel

sin(v+180)=-sin(v)\sin(v+180^\circ) = \text{-} \sin(v)
Regel

Sinusvärdet för vinkeln v+180v + 180^\circ

När man ökar en vinkel med 180180^\circ byter sinusvärdet tecken.

sin(v+180)=-sin(v)\sin(v+180^\circ)=\text{-}\sin(v)

Man kan motivera detta genom att t.ex. utgå från vinkeln v=60.v=60^\circ. Den har ett positivt sinusvärde eftersom man läser av det på den positiva yy-axeln.

Om man ökar vinkeln med 180180^\circ hamnar man på andra sidan enhetscirkeln.

Eftersom 180180^\circ är en rak vinkel kommer punkten för 60+18060^\circ+180^\circ att hamna lika långt under xx-axeln som den första befinner sig ovanför den.

Punkterna har samma yy-värde, fast med omvänt tecken, och samma gäller för motsvarande sinusvärden. Därför byter sinusvärdet tecken när en vinkel ökar med 180.180^\circ.

Regel

-sin(v)=cos(v+90)\text{-} \sin(v)=\cos(v+90^\circ)
Regel

Cosinusvärdet för en vinkel som ökat med 9090^\circ

Ett sinusvärde kan omvandlas till ett cosinusvärde.

-sin(v)=cos(v+90)\text{-} \sin(v)=\cos(v+90^\circ)

För att visa detta kan additionsformeln för cosinus användas på högerledet.
cos(v+90)\cos\left(v+90^\circ\right)
cos(v)cos(90)sin(v)sin(90)\cos(v)\cos(90^\circ)-\sin(v)\sin(90^\circ)
cos(v)0sin(v)1\cos(v)\cdot0-\sin(v)\cdot 1
-sin(v)\text{-}\sin(v)
Alltså är -sin(v)=cos(v+90).\text{-}\sin(v) = \cos\left(v+90^\circ\right).
Q.E.D.

Regel

cos(v)=sin(v+90)\cos(v)=\sin(v+90^\circ)
Regel

Sinusvärdet för en vinkel som ökat med 9090^\circ

Ett cosinusvärde kan omvandlas till ett sinusvärde.

cos(v)=sin(v+90)\cos(v)=\sin(v+90^\circ)

För att visa detta kan additionsformeln för sinus användas på högerledet.
sin(v+90)\sin\left(v+90^\circ\right)
sin(v)cos(90)+cos(v)sin(90)\sin(v)\cos(90^\circ)+\cos(v)\sin(90^\circ)
sin(v)0+cos(v)1\sin(v)\cdot0+\cos(v)\cdot 1
cos(v)\cos(v)
Alltså är cos(v)=sin(v+90).\cos(v) = \sin\left(v+90^\circ\right).
Q.E.D.

Man kan representera det första och tredje av dessa samband som förskjutningar av cos(x)\cos(x) i x-x\text{-}led. Exempelvis kan man se att cos(x+90)\cos(x+90^\circ) och -sin(v)\text{-}\sin(v) faktiskt är samma funktion.

Fel uppstod: bilden kunde ej laddas.

På samma sätt kan det andra och fjärde sambandet tolkas som förskjutningar av sin(x)\sin(x) i x-x\text{-}led.

Fel uppstod: bilden kunde ej laddas.
fullscreen
Uppgift

Förenkla följande uttryck så långt som möjligt. sin(v+90)-cos(v+180)sin(v+180)cos(v+90) \dfrac{\sin(v+90^\circ)}{\text{-}\cos(v+180^\circ)}-\dfrac{\sin(v+180^\circ)}{\cos(v+90^\circ)}

Visa Lösning
Lösning

Täljaren och nämnaren i det vänstra bråket, dvs. sin(v+90)\sin(v+90^\circ) och -cos(v+180),\text{-}\cos(v+180^\circ), kan båda förenklas till cos(v)\cos(v). Vi sätter in detta: cos(v)cos(v)sin(v+180)cos(v+90)=1sin(v+180)cos(v+90). \dfrac{\cos(v)}{\cos(v)}-\dfrac{\sin(v+180^\circ)}{\cos(v+90^\circ)}=1-\dfrac{\sin(v+180^\circ)}{\cos(v+90^\circ)}. För att förenkla det andra bråket använder vi istället att sin(v+180)\sin(v+180^\circ) och cos(v+90)\cos(v+90^\circ) är lika med -sin(v)\text{-}\sin(v). Det ger att 1-sin(v)-sin(v)=11=0. 1-\dfrac{\text{-}\sin(v)}{\text{-}\sin(v)}=1-1=0. Uttrycket förenklas alltså till 0.0.

Regel

Summan av sinus och cosinus

Funktionen y=csin(x+v),y=c\sin(x+v), där cc och vv är konstanter, är en sinuskurva som är förskjuten i sidled med vinkeln vv och som har amplituden c.c. Med hjälp av additionsformeln för sinus kan man skriva om uttrycket som en summa.

Regel

csin(x+v)=ccos(v)sin(x)+csin(v)cos(x)c\sin(x+v)= c\cos(v)\sin(x)+c\sin(v)\cos(x)
csin(x+v)c\sin(x+v)
c(sin(x)cos(v)+cos(x)sin(v))c(\sin(x)\cos(v)+\cos(x)\sin(v))
csin(x)cos(v)+ccos(x)sin(v)c\sin(x)\cos(v)+c\cos(x)\sin(v)
ccos(v)sin(x)+csin(v)cos(x)c\cos(v)\sin(x)+c\sin(v)\cos(x)
Eftersom cc och vv är konstanter, dvs. de beror inte på x,x, kommer även ccos(v)c\cos(v) och csin(v)c\sin(v) att vara konstanter. Om man kallar dem för aa respektive bb får man ccos(v)sin(x)+csin(v)cos(x)=asin(x)+bcos(x).\begin{aligned} {\color{#0000FF}{c\cos(v)}}\sin(x)&+{\color{#009600}{c\sin(v)}}\cos(x)= \\ {\color{#0000FF}{a}}\sin(x)&+{\color{#009600}{b}}\cos(x). \end{aligned} Eftersom koefficienterna måste vara samma i både höger- och vänsterled får man ekvationssystemet {a=ccos(v)b=csin(v). \begin{cases}a=c\cos(v) \\ b=c\sin(v). \end{cases} Detta kan man lösa med additions- och substitutionsmetoden.

Regel

{tan(v)=b/ac=a2+b2\begin{cases}\tan(v)=b/a \\ c=\sqrt{a^2+b^2} \end{cases}
Genom att lösa ut cc ur den ena ekvationen och sätta in i den andra kan man få ett uttryck för v.v.
{a=ccos(v)(I)b=csin(v)(II)\begin{cases}a=c\cos(v) & \, \text {(I)}\\ b=c\sin(v) & \text {(II)}\end{cases}
(I): {\color{#8C8C8C}{\text{(I): }}} \DivEkv{\cos(v)}
{acos(v)=cb=csin(v)\begin{cases}\dfrac{a}{\cos(v)}=c \\ b=c\sin(v) \end{cases}
{c=acos(v)b=csin(v)\begin{cases}c=\dfrac{a}{\cos(v)} \\ b=c\sin(v) \end{cases}
{c=acos(v)b=acos(v)sin(v)\begin{cases}c=\dfrac{a}{\cos(v)}\\[-1em] \\ b={\color{#0000FF}{\dfrac{a}{\cos(v)}}}\cdot \sin(v) \end{cases}
{c=acos(v)b=asin(v)cos(v)\begin{cases}c=\dfrac{a}{\cos(v)}\\[-1em] \\ b=a\cdot\dfrac{\sin(v)}{\cos(v)} \end{cases}
{c=acos(v)b=atan(v)\begin{cases}c=\dfrac{a}{\cos(v)} \\ b=a\cdot\tan(v) \end{cases}
{c=acos(v)atan(v)=b\begin{cases}c=\dfrac{a}{\cos(v)} \\ a\cdot\tan(v)=b \end{cases}
{c=acos(v)tan(v)=ba\begin{cases}c=\dfrac{a}{\cos(v)}\\[-1em] \\ \tan(v)=\dfrac{b}{a} \end{cases}
I den andra ekvationen finns nu ett uttryck för vv som enbart beror på aa och b.b. För att hitta ett motsvarande samband för cc kan man titta på det ursprungliga ekvationssystemet igen. {a=ccos(v)b=csin(v) \begin{cases}a=c\cos(v) \\ b=c\sin(v) \end{cases} Man är ute efter att få cc ensamt och att det enbart beror på aa och b.b. Nu måste man på något sätt "bli av med" cos(v)\cos(v) och sin(v).\sin(v). Här kommer trigonometriska ettan väl till pass. De trigonometriska uttrycken är inte kvadrerade, men det går att lösa genom att höja upp båda ekvationer med 2.2. {a2=c2cos2(v)b2=c2sin2(v) \begin{cases}a^2=c^2\cos^2(v) \\ b^2=c^2\sin^2(v) \end{cases} Nu kan man använda additionsmetoden för att lösa ut c.c.
{a2=c2cos2(v)(I)b2=c2sin2(v)(II)\begin{cases}a^2=c^2\cos^2(v) & \, \text {(I)}\\ b^2=c^2\sin^2(v) & \text {(II)}\end{cases}
{a2+b2=c2cos2(v)+c2sin2(v)b2=c2sin2(v)\begin{cases}a^2+{\color{#0000FF}{b^2}}=c^2\cos^2(v)+{\color{#0000FF}{c^2\sin^2(v)}} \\ b^2=c^2\sin^2(v) \end{cases}
{a2+b2=c2(cos2(v)+sin2(v))b2=c2sin2(v)\begin{cases}a^2+b^2=c^2\left(\cos^2(v)+\sin^2(v)\right) \\ b^2=c^2\sin^2(v) \end{cases}
{a2+b2=c2b2=c2sin2(v)\begin{cases}a^2+b^2=c^2 \\ b^2=c^2\sin^2(v) \end{cases}
{c2=a2+b2b2=c2sin2(v)\begin{cases}c^2=a^2+b^2 \\ b^2=c^2\sin^2(v) \end{cases}
{c=±a2+b2b2=c2sin2(v)\begin{cases}c=\pm\sqrt{a^2+b^2} \\ b^2=c^2\sin^2(v) \end{cases}
Eftersom cc är en amplitud är den positiv, så man kan utesluta den negativa roten. Det betyder att c=a2+b2.c=\sqrt{a^2+b^2}. Sammantaget betyder detta att {tan(v)=b/ac=a2+b2. \begin{cases}\tan(v)=b/a \\ c=\sqrt{a^2+b^2}. \end{cases}
Med hjälp av dessa samband kan man alltså skriva om en förskjuten sinuskurva som en summa av sinus och cosinus. csin(x+v)=asin(x)+bcos(x) c\sin(x+v)=a\sin(x)+b\cos(x) Detta samband gäller ju även åt andra hållet — summan av en sinus- och cosinusfunktion kan skrivas som en sinusfunktion: asin(x)+bcos(x)=csin(x+v), a\sin(x)+b\cos(x)=c\sin(x+v), där c=a2+b2c=\sqrt{a^2+b^2} och tan(v)=b/a.\tan(v)=b/a.

Regel

Endast hälften av lösningarna till tan(v)=b/a\tan(v) = b/a stämmer

När man löser ekvationen tan(v)=b/a\tan(v) = b/a för att bestämma vv får man lösningsmängden v=arctan(ba)+nπ. v = \arctan\left( \dfrac{b}{a} \right) + n \cdot \pi. Lösningsmängden har perioden π,\pi, men sinus har en period på 2π.2\pi. Därför ger endast vartannat vv den sökta funktionen y=csin(x+v).y = c\sin(x + v). De extra lösningar som inte löser det ursprungliga problemet uppkommer eftersom likheten ba=-b-a \dfrac{b}{a} = \dfrac{\text{-} b}{\text{-} a} gäller. Om både aa och bb byter tecken får man samma högerled i ekvationen tan(v)=b/a,\tan(v) = b/a, men det är inte samma vinkel vv som söks. Sammanfattat ger det här att om n=0n = 0 svarar mot ett vv som löser asin(x)+bcos(x)=csin(x+v) a \sin(x) + b \cos(x) = c \sin(x + v) så kommer n=1n = 1 ge ett vv som löser -asin(x)bcos(x)=csin(x+v). \text{-} a \sin(x) - b \cos(x) = c \sin(x + v).

På samma sätt som för rotekvationer måste man därför kontrollera sin lösning. Det gör man lättast genom att låta n=0n = 0 och sedan sätta in x=0x = 0 i likheten asin(x)+bcos(x)=csin(x+v). a \sin(x) + b \cos(x) = c \sin(x + v).

Om den är uppfylld har man hittat det sökta värdet på vv — annars är det n=1n = 1 som ger ett värde på vv som stämmer.
fullscreen
Uppgift

Skriv y=6sin(x)+9cos(x)y=6\sin(x)+9\cos(x) som en sinusfunktion.

Visa Lösning
Lösning
Vi ska alltså skriva summan på formen y=csin(x+v)y = c\sin(x + v). Vi börjar med att beräkna amplituden för sinusfunktionen. Det gör vi genom att kvadrera 66 och 9,9, addera dem och dra roten ur.
c=a2+b2c=\sqrt{a^2+b^2}
c=62+92c=\sqrt{{\color{#0000FF}{6}}^2+{\color{#009600}{9}}^2}
Beräkna
c=36+81c=\sqrt{36+81}
c=117c=\sqrt{117}
c=10.81665c=10.81665\ldots
c10.8c\approx10.8
Amplituden för sinuskurvan är alltså cirka 10.8.10.8. Nu beräknar vi kurvans sidledsförskjutning.
tan(v)=ba\tan(v)=\dfrac{b}{a}
tan(v)=96\tan(v)=\dfrac{{\color{#009600}{9}}}{{\color{#0000FF}{6}}}
Lös ekvation
tan(v)=1.5\tan(v)=1.5
v=arctan(1.5)+nπv=\arctan(1.5)+n\cdot \pi
v=0.98279+nπv=0.98279\ldots+n\cdot \pi
v0.98+nπv\approx0.98+n\cdot \pi
Det finns flera lösningar till ekvationen, men endast hälften löser vårt ursprungliga problem. Vi testar lösningen då n=0,n=0, vilket ger v0.98.v\approx 0.98. Det gör vi genom att sätta in våra beräknade värden samt x=0x = 0 i likheten 6sin(x)+9cos(x)=csin(x+v). 6\sin(x) + 9\cos(x) = c\sin(x + v). Om likheten uppfylls är v0.98v \approx 0.98 en vinkel som löser uppgiften. Eftersom våra värden är avrundade räcker det att likheten är ungefärligt uppfylld.
6sin(x)+9cos(x)=csin(x+v)6\sin(x) + 9\cos(x) = c\sin(x + v)
6sin(0)+9cos(0)?10.8sin(0+0.98)6\sin(0) + 9\cos(0) \stackrel{?}{\approx} 10.8\sin(0 + 0.98)
Beräkna
6sin(0)+9cos(0)?10.8sin(0.98)6\sin(0) + 9\cos(0) \stackrel{?}{\approx} 10.8\sin(0.98)
9cos(0)?10.8sin(0.98)9\cos(0) \stackrel{?}{\approx} 10.8\sin(0.98)
9?10.8sin(0.98)9 \stackrel{?}{\approx} 10.8\sin(0.98)
98.969379 \approx 8.96937\ldots

Vinkeln vi testade är alltså en giltig lösning. Om vänsterled och högerled istället haft olika tecken hade n=1n = 1 gett oss rätt vinkel. Vi vet därför att c10.8c \approx 10.8 och v0.98v \approx 0.98 ger en lösning på uppgiften, och kan skriva summan på följande sätt: y=6sin(x)+9cos(x)10.8sin(x+0.98). y=6\sin(x)+9\cos(x)\approx 10.8\sin(x+0.98).

{{ 'mldesktop-placeholder-grade-tab' | message }}
{{ 'mldesktop-placeholder-grade' | message }} {{ article.displayTitle }}!
{{ grade.displayTitle }}
{{ exercise.headTitle }}
{{ 'ml-tooltip-premium-exercise' | message }}
{{ 'ml-tooltip-programming-exercise' | message }} {{ 'course' | message }} {{ exercise.course }}
Test
{{ 'ml-heading-exercise' | message }} {{ focusmode.exercise.exerciseName }}
{{ 'ml-btn-previous-exercise' | message }} arrow_back {{ 'ml-btn-next-exercise' | message }} arrow_forward