Teori

Cosinus för en standardvinkel

Cosinusvärdena för standardvinklarna kan avläsas direkt ur en tabell med exakta trigonometriska värden. Exempelvis ger tabellen att cos(60)=12.\cos\left( 60^\circ\right)=\frac{1}{2}.

Vinkel vv 00^\circ 3030^\circ 4545^\circ 6060^\circ 9090^\circ
cos(v) \cos(v) 11 32\dfrac{\sqrt{3}}{2} 12\dfrac{1}{\sqrt{2}} 12\dfrac{1}{2} 00
Vinkel vv 120120^\circ 135135^\circ 150150^\circ 180180^\circ
cos(v) \cos(v) -12\text{-}\dfrac{1}{2} -12\text{-}\dfrac{1}{\sqrt{2}} -32\text{-}\dfrac{\sqrt{3}}{2} -1\text{-}1


{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}