Begrepp

Vinkel

En vinkel mäter en vridning och har ofta enheten grader. Vinkeln 00^\circ innebär ingen vridning alls och 360360^\circ motsvarar ett helt varv. Ibland mäter man även vinklar i radianer. Man kan även använda negativa vinklar, vilket är en vridning medurs. Ofta bryr man sig inte om den här riktningen, och då är alla vinklar positiva.

Spetsig vinkel och annan vinkel

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}