{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Amplitud

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Amplitud

Amplitud är ett mått på höjden av en våg för vissa periodiska funktioner. För en sinus- eller cosinusfunktion är den definierad som avståndet i -led mellan jämviktslinjen som funktionen pendlar kring och någon av dess minimi- eller maximipunkter.

Man kan beräkna amplituden genom att bestämma differensen mellan funktionens största och minsta värde och sedan dela med

close
Community (beta)