Teori

Addera ekvationer

Ekvationssystem kan lösas med additionsmetoden, vilket betyder att man "lägger ihop" en ekvation med en annan. Vänsterleden läggs ihop för sig och högerleden för sig.

{x+y=5(I)xy=3(II)\begin{cases}x+y=5 & \, \text {(I)}\\ x-y=3 & \text {(II)}\end{cases}
{x+y+xy=5+3xy=3\begin{cases}x+y+\textcolor{blue}{x-y}=5+\textcolor{blue}{3} \\ x-y=3 \end{cases}
{2x=8xy=3\begin{cases}2x=8 \\ x-y=3 \end{cases}

Syftet med att lägga ihop ekvationerna är att eliminera en variabel, vilket nu hänt i den översta ekvationen. Då kan xx-värdet lösas ut och sedan sättas in i den andra ekvationen för att beräkna yy.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}