Teori

Cosinus av en summa

Cosinusvärdet för en summa av två vinklar går att skriva om med hjälp av sinus- och cosinusvärdena för de individuella vinklarna. Sambandet är då cos(u+v)=cos(u)cos(v)sin(u)sin(v). \cos(u+v)=\cos(u)\cos(v)-\sin(u)\sin(v). Man kan t.ex. skriva om cosinusvärdet av 30+4530^\circ + 45^\circ som cos(30+45)=cos(30)cos(45)sin(30)sin(45). \cos(30^\circ+45^\circ)=\cos(30^\circ)\cos(45^\circ)-\sin(30^\circ)\sin(45^\circ).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}