Regel

Sinus

Kvoten mellan längderna av motstående katet och hypotenusan i en rätvinklig triangel för en vinkel, v,v, kallas sinusvärde och betecknas sin(v).\sin(v).

Rules SinDef1576.svg

sin(v)=Motsta˚ende katetHypotenusa\sin(v)=\dfrac{\text{Motstående katet}}{\text{Hypotenusa}}

Förhållandet är alltid samma för en viss vinkel. Om den motstående kateten t.ex. är hälften så lång som hypotenusan är förhållandet sin(v)=12.\sin(v)=\frac{1}{2}. Det blir samma kvot eftersom trianglarna som spänns upp av vinkeln är likformiga. Sinusvärdet säger alltså ingenting om de individuella sidlängderna, utan endast förhållandet mellan dem. Men om man exempelvis vet längden på den motstående kateten kan man beräkna hypotenusan, och om man vet sinusvärdet av en vinkel kan man använda arcsin\arcsin för att beräkna vinkeln.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}