Teori

Ersätt variabel

För att utvärdera en funktion eller ett uttryck som innehåller en variabel måste vi ersätta variabeln med ett värde. I nedanstående exempel har vi satt in x=10x={\color{#0000FF}{10}} i det algebraiska uttrycket 3x+53x+5: 310+5. 3\cdot {\color{#0000FF}{10}}+5.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}