{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Ekvationssystem

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Ekvationssystem

Ett ekvationssystem innehåller två eller flera ekvationer som ska lösas tillsammans. För att visa att ekvationerna tillhör samma system samlas de ihop med en klammer och ibland sätter man ut romerska siffror för att enklare kunna hänvisa till dem.
Ekvationssystem innehåller oftast flera okända variabler och eventuella lösningar till systemet är de värden på variablerna som gör att alla likheter stämmer. I exemplet söks t.ex. de par av - och -värden som när de sätts in gör att höger- och vänsterleden blir lika stora i båda ekvationerna. I det här fallet är lösningarna de två punkterna och Om alla ekvationer i systemet är linjära kallas det för ett linjärt ekvationssystem.
close
Community (beta)