Teori

Koefficient

En koefficient är ett tal som står framför en variabel eller en funktion. Nedan visas ett algebraiskt uttryck där variabeltermerna har koefficienterna 22 och -8.\text{-}8.

Uttryck med koefficient och variabel

Koefficienten kan tolkas som "hur många" av en viss term det finns i uttrycket, vilket här är 22 st. x3x^3-termer och -8\text{-}8 st. xx-termer. När koefficienten är 11 brukar man inte skriva ut detta eftersom 1a=a.1\cdot a=a.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}