{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Koefficient

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Koefficient

En koefficient är ett tal som står framför en variabel eller en funktion. Nedan visas ett algebraiskt uttryck där variabeltermerna har koefficienterna och
Uttryck med koefficient och variabel

Koefficienten kan tolkas som "hur många" av en viss term det finns i uttrycket, vilket här är st. -termer och st. -termer. När koefficienten är brukar man inte skriva ut detta eftersom

close
Community (beta)