{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Koefficient *Wordlist*

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Koefficient

En koefficient är ett tal som står framför en variabel eller en funktion. Nedan visas ett algebraiskt uttryck där variabeltermerna har koefficienterna 2 och -8.
Uttryck med koefficient och variabel

Koefficienten kan tolkas som "hur många" av en viss term det finns i uttrycket, vilket här är 2 st. x3-termer och -8 st. x-termer. När koefficienten är 1 brukar man inte skriva ut detta eftersom 1a=a.

close
Community