Teori

Skriv i decimalform

Bråk som inte kan förenklas till heltal kan skrivas i decimalform. T.ex. kan man skriva bråket 34\frac{3}{4} som 0.75.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}