Teori

Sätt in värden

Om man känner till vad variablerna i exempelvis ett algebraiskt uttryck är lika med kan man byta ut dessa mot deras faktiska värden. Om man exempelvis vet att a=2,a = 2, b=5b = 5 och c=12c = 12 kan man byta ut variablerna mot dessa värden i uttrycket ax2+bx+c,ax^2 + bx + c, vilket ger 2x2+5x+12. 2x^2 + 5x + 12.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}