Begrepp

Sinus- och cosinusfunktioner

Sinus och cosinus har flera tolkningar, bl.a. som sambandet mellan sidor och vinklar i trianglar och som koordinater för punkter på enhetscirkeln. Eftersom man för varje vinkel får ut exakt ett värde är sinus och cosinus även matematiska funktioner: y=sin(x)ochy=cos(x). y=\sin(x) \quad \text{och} \quad y=\cos(x). Man kan beräkna sinus- och cosinusvärden för alla x,x,definitionsmängden för dessa funktioner är alla reella tal. Värdemängden för både sin(x)\sin(x) och cos(x)\cos(x) är -1y1\text{-}1 \leq y \leq1, eftersom sinus och cosinus varierar mellan just -1\text{-}1 och 11.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}