Teori

Ersätt variabler

För att utvärdera en funktion eller ett uttryck som innehåller två variabler ersätter man variablerna med värden. I nedanstående exempel har vi satt in x=10x={\color{#0000FF}{10}} och f(x)=20f(x)={\color{#009600}{20}} i funktionen f(x)=3x10f(x)=3x-10: 20=31010. {\color{#009600}{20}}=3\cdot {\color{#0000FF}{10}}-10.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}