Teori

Sinus av en summa

Sinusvärdet för en summa av två termer går att skriva om med hjälp av sinus- och cosinusvärdena för de individuella termerna. Sambandet är då sin(u+v)=sin(u)cos(v)+cos(u)sin(v). \sin(u+v)=\sin(u)\cos(v)+\cos(u)\sin(v). Man kan t.ex. skriva om sinusvärdet av 30+4530^\circ + 45^\circ som sin(30+45)=sin(30)cos(45)+cos(30)sin(45). \sin(30^\circ+45^\circ)=\sin(30^\circ)\cos(45^\circ)+\cos(30^\circ)\sin(45^\circ).

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}