{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Additionsformeln för sinus

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Bevis

Additionsformeln för sinus

När man beräknar sinusvärdet för en summa använder man sinus- och cosinusvärdena för båda vinklar.

Beviset för detta grundar sig i subtraktionsformeln för cosinus. Dessutom används sambanden

     och     .
Med hjälp av det första sambandet kan skrivas om som cosinus av en differens.
Nu kan subtraktionsformeln för cosinus användas.
Sinusvärdet av en summa kan alltså skrivas
Q.E.D.
close
Community