{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Additionsformeln för sinus

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Bevis

Additionsformeln för sinus

När man beräknar sinusvärdet för en summa använder man sinus- och cosinusvärdena för båda vinklar.

Beviset för detta grundar sig i subtraktionsformeln för cosinus. Dessutom används sambanden

     och     .
Med hjälp av det första sambandet kan skrivas om som cosinus av en differens.
Nu kan subtraktionsformeln för cosinus användas.
Sinusvärdet av en summa kan alltså skrivas
Q.E.D.
close
Community (beta)