Regel

Cosinus

Kvoten mellan längderna av närliggande katet och hypotenusan i en rätvinklig triangel för en vinkel, v,v, kallas cosinusvärde och betecknas cos(v).\cos(v).

Rules CosinDef1576 1.svg

cos(v)=Na¨rliggande katetHypotenusa\cos{(v)}=\dfrac{\text{Närliggande katet}}{\text{Hypotenusa}}

Förhållandet är alltid samma för en viss vinkel. Om den närliggande kateten t.ex. är hälften så lång som hypotenusan är förhållandet cos(v)=12.\cos(v)=\frac{1}{2}. Det blir samma kvot eftersom trianglarna som spänns upp av vinkeln är likformiga. Cosinusvärdet säger alltså ingenting om de individuella sidlängderna, utan endast förhållandet mellan dem. Men om man exempelvis vet längden på den närliggande kateten kan man beräkna hypotenusan, och om man vet cosinusvärdet av en vinkel kan man använda arccos\arccos för att beräkna vinkeln.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}