{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
Visa mindre Visa mer expand_more
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
Inställningar & verktyg för lektion
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount }}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount }}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
När man roterar en funktion kan man inte förlita sig på att man får en kropp vars volym enkelt kan beräknas. Då behöver man mer generella metoder som gör det möjligt att beräkna volymen av godtyckliga rotationskroppar. Ett exempel på en sådan är skivmetoden, som kan användas för att beräkna rotationsvolymer runt både - och -axeln.
Regel

Skivmetoden

Skivmetoden är en metod för att beräkna volymer av rotationskroppar och används främst för kroppar som uppkommer genom rotation kring -axeln.

Volymen av den kropp som bildas när man roterar området under grafen till funktionen runt -axeln kan enligt skivmetoden beräknas med en integral.

Man kan härleda denna formel genom att tänka sig att kroppen är uppbyggd av skivor, där varje skiva är en cylinder med höjden och radien

Skivmetoden2.svg
Summerar man skivornas volymer får man en uppskattning av rotationskroppens volym. Man kan bestämma ett uttryck för volymen av respektive skiva med volymformeln för en cylinder:
Varje skiva har tjockleken men radierna varierar. Första skivan har radien så dess volym är På samma sätt kan man uttrycka övriga skivors volymer. När man summerar dem får man volymsapproximationen
Ju fler skivor man använder desto tunnare blir de, vilket gör uppskattningen bättre. Om man låter antalet skivor gå mot oändligheten, vilket innebär att deras tjocklek går mot kommer summan att beskriva rotationskroppens exakta volym. Detta gränsvärde kan skrivas som integralen
där och är rotationskroppens undre respektive övre gräns i -led. Koefficienten kan flyttas ut ur integralen och man får då formeln för skivmetoden.

Exempel

Beräkna rotationsvolymen kring -axeln

fullscreen

Bestäm volymen av den rotationskropp som bildas när det blå området roteras kring -axeln. Avrunda till heltal.

Visa Lösning expand_more

Vi kan börja med att skissa den kropp som bildas när det markerade området mellan graferna roteras.

Rotationskropp med hål 2.svg

Rotationskroppen kan liknas vid en tunna som det går ett hål genom. För att bestämma volymen av denna kropp kan vi se den som en differens mellan två andra kroppar: den som bildas när hela området under roteras runt -axeln samt den som bildas när man roterar området under

Områdenochkroppar.svg

Subtraherar man volymen av den lilla kroppen, som representerar hålet i tunnan, från volymen av den stora kroppen får man precis volymen av tunnan med hål i.

Exempel

Volym av den stora rotationskroppen

Med hjälp av skivmetoden kan vi nu bestämma volymen av de två kropparna, och då använder vi formeln
För den stora kroppen sätter vi in samt gränserna och Volymen av denna rotationskropp är alltså
Exempel

Volym av den lilla rotationskroppen

Vi bestämmer volymen av den lilla kroppen med samma formel, men sätter in funktionen istället. Integrationsgränserna är samma som tidigare. Vi får då att den lilla kroppen har volymen
Exempel

Volym av tunna med hål

Nu kan vi bestämma volymen av tunnan genom att subtrahera volymen av den lilla kroppen från volymen av den stora kroppen, vilket ger
Eftersom integralerna har samma integrationsgränser kan vi skriva ihop dem som en enda integral.
För att beräkna integralen börjar vi med att förenkla integranden.
Förenkla uttrycket
Vi kallar integranden för och bestämmer en primitiv funktion till den.
Bestäm en primitiv funktion
Till sist beräknar vi integralen.
Beräkna integralen
Tunnan har alltså en volym på ca volymenheter.

Exempel

Beräkna rotationsvolymen kring -axeln

fullscreen

Bestäm volymen man får om man roterar det markerade området kring -axeln.

Visa Lösning expand_more

Roterar vi området runt -axeln får vi en kropp som ser ut på följande sätt.

Skills berakna rotationsvolymen kring y axeln rotation.svg

Skivmetoden kan även användas för rotation kring -axeln, men då måste man tänka på ett lite annorlunda sätt. Skivorna kommer då att få sin radie från grafens -värden och tjockleken blir

Skills berakna rotationsvolymen kring y axeln rotation 2.svg
Det är alltså som att rotera kring -axeln, fast och har bytt plats. I formeln för skivmetoden ersätter man då med och får
För att kunna använda formeln måste vi ha en funktion som beror på istället för Det får vi genom att lösa ut ur funktionen
Eftersom området som ska roteras ligger i första kvadranten är både och positiva. Vi använder därför funktionen
Ett sätt att visualisera detta är att tänka sig att - och -axlarna byter plats. Då får man en situation mer lik den då man roterar kring -axeln.
För att kunna ställa upp integralen måste vi nu bestämma integrationsgränserna. Eftersom vår funktion beror på måste dessa vara det största respektive minsta -värdet som avgränsar området. I det här fallet går det bra att läsa av dem direkt ur figuren som
Nu kan vi sätta in vår nya funktion och integrationsgränserna i formeln:
Integranden kan förenklas enligt som har en primitiv funktion . Med hjälp av denna kan vi bestämma värdet på integralen.
Rotationskroppens volym är alltså volymenheter.
Laddar innehåll