Teori

Bestäm en primitiv funktion

En term man ska bestämma en primitiva funktioner till kan markeras med ett D-1,D^{\text{-}1}, som utläses "primitiv funktion till". Exempelvis betyder D-1(3x2) D^{\text{-} 1}\left(3x^2\right) "primitiv funktion till 3x2",3x^2", alltså x3.x^3. För f(x)=3x2f(x)=3x^2 är det därför även korrekt att skriva F(x)=D-1(3x2),F(x)=D^{\text{-}1}\left(3x^2\right), även om man inte "bestämt" den primitiva funktionen än. För en funktion som innehåller flera termer bestäms de primitiva funktionerna en i taget. Till skillnad från om man ska bestämma alla primitiva funktioner ska man då man bestämmer en primitiv funktion inte lägga till någon konstant CC.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}