Metod

Skissa rotationskroppar

För att skissa en rotationskropp i ett koordinatsystem kan man spegla kurvan i axeln som den roteras kring. Man kan exempelvis göra det för att skissa kroppen som bildas då grafen till y=0.5xy = 0.5x roteras kring xx-axeln på intervallet 1x3.1 \leq x \leq 3.

1

Skissa grafen

Först skissar man den graf som ska roteras. För exemplet är det y=0.5x.y = 0.5x.

2

Spegla grafen i rotationsaxeln

När grafen är ritad speglar man den i rotationsaxeln för det aktuella intervallet. I exemplet ska kurvan då speglas i xx-axeln mellan x=1x = 1 och x=3.x = 3.


3

Rita ellipser mellan kurvorna

Man binder sedan ihop kurvorna med hjälp av ellipser för att skapa en känsla av djup i bilden.

4

Identifiera rotationskroppen

Det är nu lättare att identifiera den rotationskropp som bildas. För exemplet är det en liggande kon vars topp är avhuggen. Om man vill kan man färglägga eller skugga kroppens sidor.


{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}