{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Regel

Volym av en cylinder

En cylinder kan tolkas som ett slags prisma, och volymen beräknas därför enligt
Formeln kan tolkas som att cylindern består av en stor mängd likadana lager. Basytan anger varje lagers area och höjden anger "antalet" lager. Genom att multiplicera arean av ett lager med höjden får vi volymen, dvs. hur mycket som ryms i cylindern.
Rules Volym cylinder1.svg
Arean av ett lager är en cirkelskiva med radien . Arean av denna är då enligt formeln för cirkelarea vilket ger volymformeln