Regel

Volym av en cylinder

En cylinder kan tolkas som ett slags prisma, och volymen beräknas därför enligt V=Bh. V = Bh. Formeln kan tolkas som att cylindern består av en stor mängd likadana lager. Basytan BB anger varje lagers area och höjden hh anger "antalet" lager. Genom att multiplicera arean av ett lager med höjden får vi volymen, dvs. hur mycket som ryms i cylindern.

Rules Volym cylinder1.svg

Arean av ett lager är en cirkelskiva med radien rr. Arean av denna är då B=πr2B= {\color{#0000FF}{\pi r^2}} enligt formeln för cirkelarea vilket ger volymformeln V=πr2h. V = {\color{#0000FF}{\pi r^2}}h.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}