Teori

Insättning av integrationsgränser

Vid beräkning av en integrals värde sätter man in integrationsgränserna i en primitiva funktion till integranden och beräknar differensen. T.ex. om den primitiva funktionen är F(x)=4x2,F(x) = 4x^2, den undre integrationsgränsen är 00 och den övre integrationsgränsen är 11 får man [4x2]01=412402=4. \left[ 4x^2 \right]_0^1= 4\cdot1^2 - 4\cdot0^2 =4.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}