Teori

Avrunda till heltal

När man avrundar decimaltal till heltal tittar man på tiondelssiffrans värde (talet precis efter decimalen). Är tiondelssiffran 0,1,2,30,1,2,3 eller 44 behåller man entalssiffran som den står. Är tiondelssiffran 5,6,7,85,6,7,8 eller 99 avrundas entalssiffran uppåt.

Tal Tiondelssiffra \approx
126.31126.31 33 126126
421.89421.89 88 422422

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}