{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Gränsvärde

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Begrepp

Gränsvärde

Ett gränsvärde anger det -värde en funktion närmar sig när funktionen går mot antingen ett visst -värde, positiva oändligheten eller negativa oändligheten Exempelvis har funktionen som syns i koordinatsystemet, gränsvärdet går mot oändligheten eftersom grafen till funktionen närmar sig detta -värde för större och större

Gränsvärden kan exempelvis användas för att bestämma vilket -värde en funktion går mot för ett -värde som funktionen är odefinierad för.

Notation

Gränsvärden skrivs med hjälp av lim, en förkortning av det latinska ordet limes (gräns). Nedanför lim skriver man vilket -värde funktionen går mot genom att använda en pil. Därefter skriver man funktionsuttrycket samt vad gränsvärdet är.

gränsvärdet av en funktion när x går mot oändligheten

Begrepp

Bestämning av gränsvärden

För en kontinuerlig funktion som är definierad i kan man direkt beräkna gränsvärdet genom att bestämma funktionsvärdet I mer komplicerade fall kan man använda någon av följande metoder:
close
Community (beta)