{{ 'ml-label-loading-course' | message }}
{{ toc.name }}
{{ toc.signature }}
{{ tocHeader }} {{ 'ml-btn-view-details' | message }}
{{ tocSubheader }}
{{ 'ml-toc-proceed-mlc' | message }}
{{ 'ml-toc-proceed-tbs' | message }}
Lektion
Övningar
Rekommenderade
Tester
Ett fel uppstod, försök igen senare!
Kapitel {{ article.chapter.number }}
{{ article.number }}. 

{{ article.displayTitle }}

{{ article.intro.summary }}
{{ 'ml-btn-show-less' | message }} {{ 'ml-btn-show-more' | message }} expand_more
{{ 'ml-heading-abilities-covered' | message }}
{{ ability.description }} {{ ability.displayTitle }}
{{ 'ml-heading-lesson-settings' | message }}
{{ 'ml-lesson-number-slides' | message : article.intro.bblockCount}}
{{ 'ml-lesson-number-exercises' | message : article.intro.exerciseCount}}
{{ 'ml-lesson-time-estimation' | message }}
Begrepp

Gränsvärde

Ett gränsvärde anger det -värde en funktion närmar sig när funktionen går mot antingen ett visst -värde, positiva oändligheten eller negativa oändligheten Exempelvis har funktionen som syns i koordinatsystemet, gränsvärdet går mot oändligheten eftersom grafen till funktionen närmar sig detta -värde för större och större

Gränsvärden kan exempelvis användas för att bestämma vilket -värde en funktion går mot för ett -värde som funktionen är odefinierad för.

Gränsvärden skrivs med hjälp av lim, en förkortning av det latinska ordet limes (gräns). Nedanför lim skriver man vilket -värde funktionen går mot genom att använda en pil. Därefter skriver man funktionsuttrycket samt vad gränsvärdet är.

gränsvärdet av en funktion när x går mot oändligheten
Begrepp

Bestämning av gränsvärden

För en kontinuerlig funktion som är definierad i kan man direkt beräkna gränsvärdet genom att bestämma funktionsvärdet I mer komplicerade fall kan man använda någon av följande metoder:
Laddar innehåll