Teori

Integralkalkyl och primitiv funktion

Vid beräkning av en integrals värde byter man ut integranden mot dess primitiva funktion. T.ex. om integranden är 3x2,3x^2, den undre integrationsgränsen är 00 och den övre integrationsgränsen är 11 får man 013x2dx=[x3]01. \displaystyle\int_{0}^{1}3x^2 \, \text d x = \left[ x^3 \right]_0^1.

{{ 'ml-template-article-upsell1' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell2' | message }}

{{ 'ml-template-article-upsell3' | message }}