{{ option.label }} add
menu_book {{ printedBook.name}}
arrow_left {{ state.menu.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }} arrow_right
arrow_left {{ state.menu.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
arrow_left {{ state.menu.current.current.current.label }}
{{ option.icon }} {{ option.label }}
Mathleaks
Använd offline
Expandera meny menu_open

Riktningskoefficient

tune
{{ topic.label }}
{{ result.displayTitle }}
{{ result.subject.displayTitle }}
navigate_next

Regel

Riktningskoefficient

Riktningskoefficienten, dvs. k-värdet, beskriver hur mycket en linje lutar. Lutningen anger det antal steg linjen rör sig i -led när man går 1 steg åt höger i -led. Formeln för att beräkna -värdet för en linje kan skrivas på två sätt.

är den grekiska bokstaven delta och brukar beteckna skillnad, så enligt formeln beräknar man skillnaden i -värde mellan två punkter på linjen, och och dividerar med skillnaden mellan -värdena. Vilka punkter som används spelar ingen roll, så länge de båda ligger på linjen.

Drar man i punkterna kan man se att -värdet för linjen är konstant även om skillnaden i och -led förändras.

close
Community